loading

OBRAZOVNI PROFILI

Trgovinski tehničar

Trgovinski Tehničar

 

je odgovoran za poslovne rezultate trgovinske firme u kojoj radi, smišlja strategiju prodaje i zadužen je za odnos sa kupcima i dobavljačima. Učenici se snabdevaju odgovarajućim praktičnim znanjima kod naših saradnika, dok se teoretska stiču u školi. Po završetku školovanja učenici stiču četvrti stepen stručne spreme i osposobljeni su za kvalitetan kadar koji će pratiti rastući sector trgovine.

Učenici ovog obrazovnig profila se školuju za obavljanje poslova u trgovini i za dalje školovanje.
Po završenom obrazovanju za ovaj profil dobija se zvanje Trgovinski tehničar. Sa ovim zvanjem dolazi se brže do posla. Moguća radna mesta:

  • Trgovački putnik
  • Hipermarketi
  • Robne kuće i trgovinske radnje
  • Agenti prodaje

Nastavak školovanja:

  • Ekonomski fakultet
  • Pravni fakultet
  • Faklutet za menadžment i bankarstvo
  • Drugi fakultet (Pravni, Ekonomski, Ugostiteljski, Filološki…)

Obrozovni profil je u trendu i želje za upisom su jako izražene

Share Close
Home 307
wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell