ПЛАН ПРИМЕНЕ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Угоститељско-туристичка школа
Број: 206
Датум: 14. 9. 2020. године
Н о в и   П а з а р

У циљу заштите здравља запослених и ученика од ширења заразне болести COVID-19 у Угоститељско-туристичкој школи, у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду, Уредбом  о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, Наредбом о проглашењу епидемије заразне болести, доносим

ПЛАН ПРИМЕНЕ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19

 1. ОПШТЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ

Како би се умањио ризик од инфекције и ширења заразе, потребно је примењивати следеће опште превентивне мере и препоруке на нивоу Угоститељско-туристичке школе:

 • Обезбедити да сви запослени уколико имају симптоме који указују на COVID-19 не долазе на посао, већ да се одмах повуку у самоизолацију.
 • Обавезно је да се ове особе у тим случајевима одмах јаве свом непосредном руководиоцу и изабраном лекару и епидемиологу у Институт за јавно здравље у месту становања и даље поступају по њиховим инструкцијама.
 • Кијање и кашљање обављати на правилан начин, покрити нос и уста маском, марамицом или поставити унутрашњу страну лакта.
 • Пре уласка у школу обавезна је дезинфекција обуће (дезо-баријере).
 • Избегавати блиске контакте, посебно са особама које имају симптоме прехладе и грипа, односно омогућити минималну дистанцу од друге особе најмање 2 м.
 • Често прање руку водом и сапуном, минимум 20 секунди, посебно након „ризичног“ контакта.
 • У недостатку воде и сапуна, користити дезинфекциона средства за руке са садржајем минимум 70 % алкохола.
 • Избегавати додиривање уста, носа и очију, осим марамицом и чистим рукама.
 • Чишћење и дезинфекција радних површина, пре свега радних столова, тастатура, мишева, телефона, канцеларијског прибора итд.
 • Често проветравање канцеларија и пословних просторија.
 • Уносити довољно течности и витамина, редовни оброци и спавање (одржавање имунитета).

2 . ПОСЕБНЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ

 • Запосленима и ученицима обезбедити коришћење средстава за основну хигијену и заштиту (воду и сапун, средства за дезинфекцију руку);
 • По могућности, обeзбедити средства за дезинфекцију у свакој просторији.
 • На зиду поред лавабоа поставити пластифицирано упутство за правилно прање руку.
 • Средства за дезинфекцију која треба користити: алкохол 70%, асепсол 1%, средство за дезинфекцију на бази натриум хипохлорита).
 • Забрањује се наручивање и достава хране у просторијама Угоститељско-туристичке  школе.
 • У случају да се у просторијама задеси особа (запослени/ученик/пословни партнер/родитељ/странка) са симптомима налик прехлади или грипу, а не понаша се у складу са мерама опште превенције, треба да се са дозвољене дистанце упозори од стране обезбеђења и запослених.
 • Ако особа не послуша упозорење треба позвати ”обезбеђење/полицију” (ако је присутно обезбеђење, а ако не, онда полицију).
 • У случају да дође до сумње да је особа инфицирана “коронавирусом” и буде упућена у “самоизолацију” (својевољно или по предлогу лекара), потребно је да обезбеди медицинску потврду (лекарско уверење) да је по овом основу одсуствовала.
 • Свести на минимум све активности екстерних добављача услуга (сервисери, одржавање, набавка материјала, испитивања опрема и инсталација и сл.), односно боравак и долазак екстерних лица у пословни простор, без преке потребе.
 • Уколико је потребно извршити оверу екстерних докумената (потписивање и сл.), то обављати тако да се увек одржава минимална дистанца између лица од 2,0 м, не користити исте хемијске оловке. Обавезна је употреба заштитних рукавица и заштитне маске.
 • Омогућити стално природно проветравање радног простора на местима где је то могуће.
 • Ризик од преноса инфекција повећава ношење накита, сатова, наруквица, а истовремено и отежава правилно и безбедно прање руку.
 • За време рада, руке прати што чешће, сапуном, минимум 20 секунди у складу са упутством за правилно прање руку.
 • Поставити дезо-баријере на улазу у школски простор (на локацијама где је то могуће) натопљене дезинфекционим средством (раствор натријум-хипохлорита).
 • Редовно дезинфиковати кваке улазних врата.
 • Запослени задужени за одржавање хигијене простора морају бити опремљени заштитним рукавицама, маскама, радном одећом (мантил и сл.)
 • Мере санитације просторија примењивати пре почетка рада, у прекидима рада, у току рада (препоручљиво на свака 4 сата) и на крају радне смене.
 • Уколико дође до несташице маски, код коришћења платнених маски, исте на крају рада је могуће опрати на највишој температури прања (95°C, нормалан процес) и након тога просушити је пеглањем са највишом температуром плоче (1500 °C).
 • Екстерна лица (посетиоци и сл.) док се налазе у просторијама школе, све време носе заштитну опрему (маску и рукавице).
 • За све случајеве који се појаве у току рада, а индикују на зараженост вирусом, одмах се јавити непосредном руководиоцу и поступати по општем упутству Реаговање услучају сумње да је запослени заражен Covid 19.
 1. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ПРИЛИКОМ ПОСЛОВНИХ САСТАНАКА Приликом одржавања састанака препоручују се следеће мере:
 • При уласку у просторију у којој се одржава састанак, обавезна је дезинфекција руку за све и о томе поставити обавештење.
 • Избегавати руковање и срдачно поздрављање.
 • Ограничити групне пословне састанке (до броја који је прописан одлуком/препоруком/упутством надлежних органа).
 • За састанке користити веће просторије како би се између учесника омогућила физичка дистанца од бар 2 м.
 • Пре почетка и након састанка потребно је проветрити и дезинфиковати просторију (радне површине, кваке, коришћену апаратуру итд.).
 • Ограничити време трајања састанака на најмању меру, уколико је могуће до 20 минута.
 • Дати предност комуникацији путем телефона, интернета, конференцијских позива итд.
 1. ИНТЕРНА ХИГИЈЕНА

Мора се радити на подизању свести о значају интерне хигијене која обухвата организацију и контролу:

 • стања и чистоће свих радних површина,
 • хигијене санитарних просторија,
 • хигијене амбалажних материјала и површина са којима запослени/друга лица долазе у контакт,
 • чувања и употребе хемикалија.

Интерну хигијену спроводити према следећим упутствима:

 • Радни дан треба започети природним проветравањем радног простора, отварањем врата и прозора (тамо где је то могуће).
 • Свакодневно, пре почетка рада морају бити пребрисане (дезинфиковане) радне површине са којима запослени долази у контакт као и опрему коју ће користити.
 • За све запослене који раде у канцеларији важно је да се свакодневно дезинфикују радни столови, телефони, тастатуре, “миш”, хефталице, бушилице, хемијске оловке.
 • У свакој смени у којој се организује рад мора се обезбедити да се чисти под и санитарни чвор. Подови се перу водом и раствором натријум хипохлорита.
 • Најмање једанпут у свакој смени се организује и дезинфекција ових површина.
 • Забрањено је гомилање отпада, посебно хране.
 • Канте са комуналним отпадом се морају редовно празнити сваки дан.
 1. РАДНЕ ПОВРШИНЕ, ЧАШЕ И ДРУГА ОПРЕМА
 • Смањите кување кафе и чаја на минимум.
 • Не користити заједничке чаше, шоље, есцајг.
 • За прање чаша, шоља и других посуда и опреме који се користе за припрему топлих и хладних напитака се користи чиста топла вода и детерџент.
 • Уколико се користи вода из апарата, неоходна је редовна дезинфекција свих славина, ручица и делова који се хватају или притискају при пуњењу чаша. Исто се односи на апарате за кафу или „вендинг“ машине.
 1. ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА
 • Пре употребе рачунара дезинфиковати тастатуру, миш и подлогу за миш 70% алкохолом.
 • Након употребе рачунарске опреме поновите исти поступак.
 • Мобилни телефон обрисати са свих страна више пута у току дана 70% алкохолом.
 • Фиксне телефоне дезинфиковати више пута у току дана истим поступком, а нарочито телефонску слушалицу.
 1. ХИГИЈЕНСКЕ МЕРЕ ПРИЛИКОМ РАДА СА ПАПИРНИМ ДОКУМЕНТИМА
 • У току рада са папирном документацијом обавезна је употреба заштитних рукавица и заштитне маске
 • Пријем документације вршити тако да лице које доноси документацију исту одложи на радни сто/пулт, након тога преузети документацију водећи рачуна да се увек одржава минимална дистанца између 2 лица од 2,0 м.
 • Код потписиавања пријема докумената захтевати од лица којем је потребно потписати одређени документ да одржава дистанцу од најмање 2,0 м.
 • Водити рачуна да за столом/пултом буде увек највише једна особа у исто време.
 • Потписивање, као и држање документа се врши уз коришћење заштитних рукавица и заштитне маске.
 • Запослени и посетиоци не смеју користити исту оловку за потписивање докумената.
 • Отварање пристиглих паковања/коверти вршити за столом намењеном за манипулацију документацијом
 • Коверат/амбалажу уколико није потребна, бацити у канту са осталим отпадом.
 1. ЗАШТИТНЕ РУКАВИЦЕ
 • Заштитне рукавице штите од директног контакта са прљавим и инфицираним површинама само ако се правилно користе.
 • Ако са њима додирујете контаминиране површине, а затим телефон, хемијску оловку, своје одело, лице, онда оне не могу да спрече пренос инфекције.
 • Рукавицама преносите инфекцију на све површине које додирујете.
 • Отварајте врата ако је могуће без додиривања кваке (лактом), врата гурните телом, ногом, светло палите лактом, надлактицом.
 • Свако смањење контакта даје шансу да се смањи пренос инфекције.
 1. ЗАШТИТНЕ МАСКЕ
 • Заштитна маска се не сме одлагати на радне површине, у џеп, остављати да виси око врата. Тако и сама постаје извор инфекције.
 • Заштитне маске морају да носе сви који оставрују блиски контакт са другим особама.
 • Није свака респираторна инфекција изазавна корона вирусом, али свако слабљење имунитета за некога може бити кобно.
 • Заштитне маске штите од директног удисања инфективног агенса само ако их правилно користите.
 • Једна маска се може користити само док се не овлажи.
 • Маска која се скине више се не може враћати на лице и поново користити, осим платнене која се може опрати откувавањем.
 1. ХИГИЈЕНА ТОАЛЕТА
 • Тоалети се морају више пута у току смене чистити и дезинфиковати уз употребу средстава за дезинфекцију.
 • У тоалетима су обезбеђени лавабои са хигијенски исправном водом, као и средства за прање руку и папирни убруси за брисање.
 • У сваку канту се морају поставити кесе.
 • Кесе се не смеју препуњавати и морају се редовно мењати.
 • Користити папирне убрусе за брисање руку, искоришћење убрусе одмах одложити у канту.
 1. ЗАШТИТА ОД ПРЕНОСА ИНФЕКЦИЈЕ ДИРЕКТНИМ КОНТАКТОМ
 • Забрањено је руковање, грљење и љубљење при сусретима.
 • Сведите физички контакт са свима на минимум.
 • Не додирујте нос, очи, уста, лице пре него што добро оперете руке.
 • Не користите платнене марамице за брисање носа.
 • Не остављајте папирне марамице на сто и друге радне површине.
 • Увек када је потребно руковати чврстим предметима и амбалажом, дезинфиковати их 70% алкохолом.

Правилно поступање са искоришћеним средствима за личну заштиту:

 • Употребљене маске и рукавице, као и искоришћене убрусе који се користе за дезинфекцију радних површина бацати у посебну кесу за ову врсту отпада која се налази на одвојеном месту.

Правилна дезинфекција радних површина обухвата следеће поступке:

 • 70 % алкохол је прва препорука за дезинфекцију свих површина.
 • Испрскати површине и пребрисати их папирним убрусом или оставити површину да се осуши.
 • Алкохол користити за дезинфекцију свих површина са којима су запослени највише у контакту.
 • За време дезинфиковања површина користити заштитне рукавице.
 • На овај начин најбоље чувамо своје здравље и одржавамо неопходну хигијену.
 1. РЕАГОВАЊЕ У СЛУЧАЈУ СУМЊЕ ДА ЈЕ ЗАПОСЛЕНИ/УЧЕНИК ЗАРАЖЕН COVIDOM-19

Појавом првих симптома потребно је:

 • уколико приметите било који симптом болести да контактирате број телефона дома здравља/епидемиолога,
 • консултовати лекара, телефонски или одласком у најближу амбуланту,
 • ограничити контакт са здравим особама („самоизолација“)
 • спречити ширење капљица респираторног тракта приликом кијања и кашљања

(користити марамицу за једнократну употребу, односно кијање у надлактицу).

 • не долазити у школу уколико се јаве типични симптоми као што су грозница, кашаљ или потешкоће са дисањем.

Ако сумњате да сте заражени вирусом, о томе одмах обавестите:

 • Школу/непосредног руководиоца,
 • све особе са којима сте комуницирали,
 • лекара/дежурног епидемиолога.
 1. Списак установа и дежурних телефона за ближе информације у вези са COVID 19
 • Код првих сиптома, одмах уђите у поступак самоизолације, јавите се у Цовид амбуланту у Новом Пазару/изабраном лекару/ епидемиологу у Заводу за јавно здравље Нови Пазар.

Контакт центар – број телефона за све информације о COVID 19 је 19 819

 • Завод за јавно здравље Нови Пазар

064/4078778, 064/4078779, 062/1933059, 063/1623776, 064/8253714

Контакт телефони:

 • Министарство здравља
 • 064/89-45-235
 • Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић–Батут“
 • 011/26-84-566 од 8 до 22 часова
 • 060/018-02-44 од 8 до 22 часова

У Новом Пазару, август, 2020. године

Директор Угоститељско-туристичке школе,                                                   За Школски одбор,

Исо Ћоровић                                                                                                            Зума Хоџић

 

Molimo vas pogledajte prvi video o adekvatnom ponasanju za vremen epidemije

 

Molimo vas pogledajte drugi video o adekvatnom ponasanju za vremen epidemije

 

 

 

O NAMA

Ugostiteljsko turistička škola u Novom Pazaru osnovana je odlukom Vlade Srbije 25.IX.2008 godine. Osnovana je sa ciljem da obrazuje kadrove za obavljanje poslova u trgovini, turizmu, ugostiteljstvu, poljoprivredi i proizvodnji i preradi hrane, kao i za dalje obrazovanje. 

KONTAKT

 • 36300 Novi Pazar, Rasima Halilovića bb
 • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.